Team Buiding Tre Việt

Không chỉ có Phiên Buffet Chợ Quê KHẩn Hoang Tre Việt, mà chúng tôi còn thiết kế luôn team building cho các cty để tăng đoàn kết cho mỗi doanh nghiệp.

Với sức chứa hơn 500 người, bãi cát trắng là nơi tuyệt vời cho nhóm cho các trò chơi team building được thiết kế riêng phù hợp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 098.180.3538

Email: info.treviet@gmail.com